Tesz-Vesz Ovoda

Tartalomhoz ugrás
Szeretettel köszöntjük óvodánk honlapján
Köszöntő
Óvodánk nagyközségünk, Decs szívében működik. A lakosság összefogásával épült 1979-ben – mintegy jelképes útravalóként – a nemzetközi gyermekévben. Azóta munkánkkal arra törekszünk, hogy e falak között minden év, s benne minden nap a gyermekek éve, napjai legyenek.Gyermekeink életében kiemelten fontos a kisgyermekkor. Ennek minősége, az ekkor megélt élmények, tapasztalatok, érzelmek egész emberi létükre nagy hatással vannak. A pszichológusok úgy tartják, ez életünk, személyiségfejlődésünk egyik legérzékenyebb, legplasztikusabb  szakasza.

Ezért a gyermekek harmonikus fejlődéséhez az óvodában biztosítjuk a  legszükségesebbet, az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkört és bánásmódot. Nevelői attitűdünk meleg és elfogadó. Törekszünk arra, hogy munkánkban felelős, igényes, megújulásra fogékony, változásokra kellően nyitott pedagógusok legyünk, akiket jellemez a gyermekszeretet, a pedagógiai tapintat és lelkesedés.

Hiszünk hivatásunk  hosszútávon is sikeres embernevelő és formáló igazában. Az integrált nevelés jó lehetőséget teremt arra, hogy erősítsük gyermekeinkben a szeretetet, egymás megbecsülését, mások tiszteletét, elfogadását.Legfőbb feladatunk, hogy a gyermekek életkori sajátosságainak és egyéniségüknek megfelelően tervezzük tevékenységeiket, minden nap megteremtve a játék és az abban történő tanulás feltételeit.

Csoportonként két főiskolai végzettségű óvodapedagógus és egy szakképzett dajka gondoskodik a gyerekekről. Munkánkat még logopédus, gyógytestnevelő és fejlesztőpe- dagógusok is segítik. Nevelőmunkánkat igényes, esztétikus környezetben végezzük. A gyermekek mozgásigényének kielégítésére, fejlesztésére a jól felszerelt tornaszobán kívül rendelkezésünkre áll a gazdagon füves – fás, tágas udvarunk mászókákkal, hintákkal, homokozókkal.A szülőkkel való jó viszony és együttműködés alapértékeink közé  tartozik. A szülők az elsődleges nevelők, ezért egymást minél jobban megismerve és segítve, a teljesíthető igények figyelembe vételével neveljük ránk bízott gyermekeiket.  

Programunk életmód-pedagógiájának fontos alapja az életre való felkészítés tevékeny-kedtetés által, melyet óvodán belül és kívül egyaránt gyakorolunk. Minden alkalmat megragadunk a hagyományaink ápolására és ünnepeink bensőségessé tételére.

Olyan óvodai életmódot kínálunk, amely derűssé, természetessé,  élvezetessé teszi az egésznapos óvodai együttlétet.  Hisszük, hogy csak  boldog, tevékeny gyermekkor alapozhatja meg gyermekeink kiteljesedett aktív, felnőtt életét. Ezt tükrözi óvodánk neve:

DECS TESZ-VESZ ÓVODA.
A teljes leírásért görgessen lefelé
Hírek, információk

-/-


-/-


-/-

2018. április 9
Húsvéti locsolokodás

Idén tavasszal is húsvét után, az óvoda apraja-nagyja felkerekedett és elsétált a decsi Tájházba, ahol egy kis „időutazásban” volt részük. A decsi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület néhány fiatal táncosa bemutatta az óvodásoknak, hogy hogyan is locsolták meg régen, itt a Sárközben húsvétkor a lányokat. Különös élménnyel szolgált nekik az, hogy ők is jelképesen beöltözhettek és eljátszhatták, mit is élhettek át a régmúltban a dédszüleik. A fiatal táncosok egy kis pogácsával kínálták meg a gyerekeket és egy közös tánccal búcsúztak el az ovisoktól. A programot, mint ahogy húsvétkor szokás, egy kis ajándékkeresés zárta. Minden csoport talált egy kis nyuszifészket, ami telis-tele volt mindenfelé finomsággal.

-/-
Ovifarsang
2018. február 17.

Ismét nagy sikerrel rendeztük meg óvodánk farsangi bálját. Kicsik és nagyok egyaránt nagyon jól érezhették magukat. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is a csoportok kedves, táncos színpadi műsora adta meg az alaphangulatot.

Tombola, gazdag büfé, táncverseny színesítette a programot. Ismét nagy sikere volt lufibohócainknak, gyorsan gazdára lelt az összes. Extra tombolánkon kettő nagy értékű bőröndöt sorsoltunk ki, amit Havasiné Fritz Beáta közbenjárásával a  Samsonite Hungária Kft. ajánlott fel.

A vendégek 18.00 óráig ropták a táncot, felejthetetlen élményekkel értünk haza. Aki itt járt nálunk sok-sok boldog arcot, csillogó szemet láthatott. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult a nap sikeréhez. Külön köszönet a szülőknek a Szülői Munkaközösségnek, a támogatóknak!

A farsangi bevétel teljes összege alapítványunk számlájára kerül, melyet az előző évekhez hasonlóan teljes egészében az óvodás gyermekekre fogunk fordítani


-/-

A régebbi híreket információkat kérjük keresse az Archívumban.


További információkért görgessen lefelé
Videótár - Kisfilmek, óvodánk életéből
Megközelítés
Legutóbbi frissítés
2018. április 13.
Vissza a tartalomhoz