Beiratkozás

ÓVODAI BEÍRATÁS:
Óvodánkban az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
Intézményünk felveszi azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.   
A beiratkozásra meghatározott idő:
Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal  közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját és az intézmény honlapján.

.
BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS:
A bölcsődei felvétel jelentkezés alapján történik. Előnyt élvez az a gyermek, akinek szülei aktív munkaviszonnyal rendelkeznek és ezt igazolják, vagy a gyermek családi körülményei indokolttá teszi a gyermek bölcsődei felvételét. Az a gyermek, aki nem nyer szabad férőhely hiányában felvételt, bölcsődei várólistára kerül. A várólista minden gondozási év végén törlésre kerül.

Galéria