Méhecske csoport

"A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak." (Goethe)

Amikor új gyermekek lépik át a Méhecske csoport küszöbét, olyan mint amikor egy új könyvet kezdünk írni. Minden napja egy új fejezet, mely izgalmas, élménydús, kacagós, ám olykor sírós vagy kesergő. Az érzelmek és érzések átszövik. Megismerjük egymást, az elfogadás, egymásra figyelés, a gyerekek meghallgatása elsődleges számunkra. Követendő mintaként elsődleges a tisztelet. Viselkedésünkkel, reagálásainkkal értékeket közvetítünk. Fontosnak tartjuk, hogy közösséget neveljünk. Az együtt tevékenykedés, a közös élmények hatására egy olyan együttműködés alakul ki, melyben mindenki megtalálja a személyiségének, temperamentumának, fejlettségi szintjének megfelelő helyét a csoportban.
Mindennapjainkat átszövi a mese, a mondóka, az ének. Építünk gyermekeink kreativitására, fantáziájára. A játéktevékenységeik, képességfejlesztéseik, kézműves tevékenységeik során változatos lehetőséget biztosítunk.
A mozgás öröme, fejlesztő hatása számunkra nagyon fontos. A tapasztalatszerzés, az „én már meg tudom csinálni” érzése, öröme felbecsülhetetlen.
Hagyományaink őrzésével és a jeles napok tudatos tervezésével érzelmi, esztétikai és erkölcsi nevelést kívánjuk elősegíteni.
 

Ódorné Petróczki Andrea

óvónő

Hefler Laura

óvónő

Bátor Nóra

dajka