Óvodai, bölcsődei étkezés térítési díja

Bölcsődei étkezés napi térítési díja:
528 Ft/fő/nap+ÁFA diétás bölcsődei étkezés: 620 Ft/fő/nap+ÁFA

Óvodai étkezés napi térítési díja:
557 Ft/fő/nap+ÁFA diétás óvodai étkezés: 648 Ft/fő/nap+Áfa

Térítésmentes étkezésre jogosult az a gyermek, aki
-rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
-vagy tartósan beteg, vagy fogyatékos,
-vagy családjában tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
-vagy családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek,
-nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
-vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíj járulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át