Csigabiga csoport

 Csoportunk a Csigabiga nevet viseli. Az idei évben 22 nagycsoportos kisgyermek jár hozzánk. Nekünk, a csoportban dolgozóknak fontos, hogy gyermekeinkkel együtt minden nap rácsodálkozzunk a természet szépségeire, ezáltal segítsük őket természetszerető, természetvédő személyiséggé fejlődni. Ez irányú tevékenységeinket természetesen az évkör jeles- és ünnepnapjaira, a természet változásaira építjük. Jeles napjaink között kiemelten hangsúlyos számunkra az állatok világnapja, víz világnapja, föld napja, madarak és fák napja. Emiatt választották a csoportban dolgozó óvónők, hogy a környezettudatos és egészségmegőrző munkacsoport tagjaként vesznek részt a témához kapcsolódó óvodai tevékenységek szervezésében.
Az ismeretátadást, képességfejlesztést szolgálják a mindennapjainkba beillesztett, tervezett játékaink,  csoportos és mikrocsoportos formában vagy kétszemélyes kapcsolatban játszható tevékenységeink.
Szívügyünk a régi értékek megőrzésére nevelés, a hagyományok felelevenítése, ezen belül a régi sárközi emberek életével való ismerkedés - természetesen ahogy a korosztálynak átadható: tapasztalatok útján, játszva, dalolva, táncolva, mesékkel és mondókkal színesítve. Kaca és Györgyi óvó néni ez irányú végzettsége és sok éves hagyományátadásban eltöltött tapasztalata segíti mindjobban, minél színesebben megvalósítani ez irányú céljainkat.
A napi gondozási feladatok ellátásában, a csoportban folyó játékokban és minden óvodai és óvodán kívüli tevékenységünkben aktívan kiveszi részét Évike dadus néni. Szeretetteljes, odafigyelő magatartásának köszönhetően a gyermekekkel való kapcsolatára jellemző az érzelmi melegség, az egymás iránti bizalom.

Rohrné Nagy Katalin

óvónő

Herkéné Klem Györgyi

óvónő

Katonáné Kotálik Éva

dajka