Napocska csoport

Napocska csoportunk kiemelt célja, hogy az ide érkező gyerekek érzelmi biztonságra leljenek. Tevékenységünk alapja a szeretetteljes bánásmód, a gyermekközpontúság.
A csoportban dolgozó pedagógusok nevelési elvei, módszerei összehangoltak, rendkívül jó a munkakapcsolatunk. A Dajka nénink személyisége és igényessége nagy mértékben segíti munkánkat.
Fontos, hogy a csoportunkba járó kisgyermekek egyéni fejlődését figyelembe véve, megfelelő elvárásokkal találkozzanak. Sikerélményekkel gazdagodjon, fejlődjön, készüljön fel az iskolára. 
Célunk, hogy tevékenységeken keresztül, tévékenykedtetve ismerkedjenek a világgal, szűkebb környezetükkel.
Csoportunkban előtérbe helyezzük a helyi, sárközi hagyományok megismerését, ápolását. Erősítjük a gyermekek  hazaszeretetének alakítását.
Nagy hangsúlyt fektetünk a környezetvédelem és a környezettudatosság alakítására.
Szeretünk alkotni, a tárgyalkotó kézműveskedést helyezzük előtérbe, pl. a hagyományápolás során, valamint szívesen használjuk az újrahasznosítás elmélyítésénél. A korosztálynak megfelelő hagyományos ill. modern technikákat alkalmazunk. A gyermekek egyéni ötleteit, kreativításukat segítjük. 
 

Pappné Kiss Erzsébet

óvodapedagógus, óvodaigazgató-helyettes

Gergely Hajnalka

pedagógiai asszisztens

Péterné Csötönyi Anikó

dajka