Bemutatkozás

Óvodánk jelenlegi épülete 1979-ben, a nemzetközi gyermekévben épült. A község egyetlen óvodájaként négy óvodai és egy mini bölcsődei csoportban várja településünk gyermekeit. Az épület pavilonos kialakításának köszönhetően csoportszobáink mindegyike jól elkülönített élettérrel rendelkezik. Kiválóan felszerelt tornaszobánk ad teret mozgásos tevékenységeinknek, fejlesztőszobánk pedig korszerű eszközeivel várja a fejlesztést, felzárkóztatást igénylő gyermekeket. A nagy belső teret igénylő programjainknak az óvoda ebédlője ad helyet. Az épület két oldalán fekvő udvarrészeken játékszereink, eszközeink megfelelő elrendezésével igazodhatunk a különböző korcsoportok igényeihez.

Nevelési programunkat a Tevékenységközpontú Óvodai Pedagógiai Program adaptálásával készítette el nevelőtestületünk. Sokszínű tevékenységkínálatunk kiaknázására ez a program ad leginkább lehetőséget. A legfontosabb számunkra, hogy az intézményünkbe járó gyermekek boldogok, kiegyensúlyozottak legyenek, és a gyermekközpontú, befogadó hozzáállásunknak köszönhetően saját ütemükben fejlődhessen személyiségük. Kiemelt feladatunk a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekeinkre való fokozott odafigyelés, a mind felzárkóztatást, mind tehetséggondozást magába foglaló cigány kisebbségi nevelés és a fogyatékkal élő gyermekeink beilleszkedésének, felzárkózásának támogatása. Munkánkat utazó logopédusunk-gyógypedagógusunk és gyógytestnevelőnk segíti. Mivel településünk a Sárköz tájegység része, lehetőségünk van arra, hogy a máig őrzött sárközi népi kultúrával megismertessük a kisgyermekeket. Óvodaszintű és csoportszintű hagyományápoló programjainkat, tevékenységeinket évente több alkalommal szervezzük meg: tájház látogatással, népviselet bemutatóval és táncházzal, népi kismesterségek korosztályhoz igazodó gyakorlásával, naptári és gazdasági ünnepek felelevenítésével.

Szívügyünk, hogy segítsük gyermekeinkben a környezettudatos, természetvédő szemlélet elmélyülését, az egészséges életmód szokásainak megismerését, igénnyé válását. Az utóbbi években egyre hangsúlyosabban törekszünk a gyermekek állatvédő szemléletének formálására, változatos programok szervezésével építjük be a felelős állattartást környezetvédő nevelésünkbe. Sok éve madárbarát óvoda vagyunk, 2023-ban pedig sikeresen pályáztunk az állatbarát óvoda címre.